Karjalanharjunniemen viemärihanke

Karjalanharjunniemen viemärihanke

Karjalanharjunniemen alueen viemäriverkoston kiinteistöjen liitos- ja viimeistelytöiden aloitetaan viikolla 27

Tiedote kiinteistöjen liitos- ja viimeistelytöistä 26.6.2020

Liitostyöt:

Karjalanharjunniemen alueen viemäriverkoston kiinteistöjen liitostyöt ja linjojen/pihojen viimeistelytyöt aloitetaan viikolla 27. Verkostojen painekokeet on tehty maaliskuussa 2020 ja kiinteistöpumppaamoiden pumput on asennettu pumppaamoihin. Liitos- ja viimeistelytöitä tehdään pääasiallisesti samassa järjestyksessä kuin linjan rakentamista tehtiin, eli Uuhilahdentie Karjalanhajunniementien risteykseen, Karjalanharjunniementie,Lapinluhdantie, Kiuruntie, Hypöntie, Hirvivaarantie ja lopuksi Uuhilahdentien varsi Hirvivaarantieltä Karjalanharjunniementien risteykseen.

Muistutamme tässä vaiheessa vielä:
Kiinteistön viemärin muutos- ja liitostyöt ovat kiinteistön omistajan kustannuksia, liittymissopimuksen 10 §:n mukaan. Osuuskunta toimittaa kiinteistölle pumppaamon ja siitä 3-6 m viettoviemäriä kiinteistöä kohti, josta alkaa kiinteistön vastuualue. Esimerkiksi: kun urakoitsija käy asentamassa kiinteistölle pumppaamon ja siitä 3 metriä viemäriputkea kiinteistöä kohti on tämä liittymähintaan kuuluva työ. Kun urakoitsija tulee seuraavan kerran tontille liittämään kiinteistön viemärit, on tämä kiinteistölle kuuluvaa kustannusta/työtä. Pumppaamolle tarvittava sähkö johdetaan kiinteistöltä ja sähkön käyttökustannukset ovat kiinteistön kustannuksia. Pumppaamon sähkön kytkentä ja siitä aiheutuvat muutostyöt kiinteistöllä ovat osuuskunnan kustannuksia ja niistä ei aiheudu kuluja kiinteistöille.

Osuuskunta on valtuuttanut Järveläisen Maansiirto Oy:n tekemään kiinteistöjen viemäreiden kytkentä- ja muutostyöt. Osa kiinteistön omistajista on kysynyt/pyytänyt, että voivat tehdä liitostyöt itse tai tilata toiselta urakoitsijalta. Osuuskunta ei kiellä tekemästä liitoksia näin, mutta silloin kiinteistön omistaja kantaa vastuun itse näistä töistä tai sopii vastuista käyttämänsä urakoitsijan kanssa. Järveläisen Maansiirron tehdessä työt on työlle olemassa normaali urakoinnin vastuu/takuu. Lisäksi itse töitä tehdessä tulee päällekkäisyyksiä esim. viimeistelytöissä ja pumppaamon sähkökaapelin kaivussa, osuuskunta ei maksa muille urakoitsijoille tai kiinteistön omistajalle osuuskunnan urakoitsijan urakkasuoritukseen kuuluvien töiden suorittamisesta.

Liitostöistä urakoitsija laittaa laskun ja työ- ja tarvikeluettelon osuuskunnalle, joiden perusteella osuuskunta sitten laskuttaa kiinteistöä. Liitostöiden laskutus perustuu tuntihintoihin ja käytettyihin tarvikkeisiin, hinnasto alla. Kiinteistöltä laskutettavia liitostöitä ovat esim. viemäriliitoksessa käytetyt tarkastusputket, putkitarvikkeet, hiekat, murskeet, eristeet jne. ja vanhojen likakaivojen tyhjennys, purkaminen, ylös kaivaminen ym. Viemärin kytkennän kustannukset kiinteistölle ovat yleensä olleet halvimmillaan n. 700- 800 € ja kalleimmillaan n. 1500- 2500 €.
Liitostöiden hinnasto

Maanrakennusurakoitsijan Järveläisen Maansiirron asentaja/asentajat ovat yhteydessä kiinteistön omistajaan liitostyön ajankohdasta ja samalla tulee sopia esim. likakaivojen tyhjennyksen tilauksesta( tilaako urakoitsija vai kiinteistön omistaja). Jännevirran vesiosuuskunnan kanssa on sovittu, että viemäriliittymän liitoksen yhteydessä samalla vaihdetaan kiinteistöjen vesimittarit uusiin. Jännevirran vesiosuuskunta toimittaa vaihdettavat vesimittari ja Karttulan vesiosuuskunta tilaa vaihtotyön Virtalan LVI:ltä, kiinteistön omistajalle ei tule kustannuksia vesimittarin vaihtotyöstä ( mikäli kiinteistöllä ei tarvitse tehdä muita putkitöitä tai tarvikkeita kuin mittarinvaihto, näistä kiinteistön omistaja voi sopia suoraan putkimiehen kanssa). Maanrakennusurakoitsija hoitaa aikataulutuksen sähkömiesten ja putkimiesten kanssa, jotta kaikki ovat tietoisia milloin milläkin kiinteistöllä on tarve/mahdollisuus töitä tehdä.

Viimeistelytyöt:

Liittymismaksuun/urakoitsijan urakkaan kuuluvana rakennetut linjat viimeistellään konetyötarkkuudella. Viimeistelytyöt ja konetyötarkkuus tarkoittavat sitä, että yleensä liitostöiden yhteydessä kaivinkone tasoittaa ja siistii kaivantoalueen, sekä levittää työalueena käytetylle nurmialueelle mullan ja murskealueelle murskeen. Kiinteistön omistajan tehtäväksi/kustannukseksi jäävät esim. nurmikon siementen hankinta, levitys, haravointi ja vähäiset lapiotyöt.

Tässä vielä yhteystiedot:

Järveläisen Maansiirto Oy Pekka Jäntti 045-1374080 ja Jarkko Järveläinen 040-5302538
Sähkötyöt Noki Oy Juha Tolonen 040-0570440 ja Jyrki Tolonen 040722440
Vesimittarin vaihdot Virtalan LVI Jani Metros 044-0694040
Karttulan vesiosuuskunta Tuomo Laitinen 044-7766766

Vuosi 2019 lähenee loppuaan ja viemäriverkoston rakentaminen on edennyt pääosin suunnitellun mukaisesti. Viemäriverkoston runkolinjat ja talohaarat on saatu kaivettua ja vielä on käynnissä kiinteistöpumppaamoiden asentaminen. Karjalanharjunniemen verkostojen käyttöönotto, kiinteistöjen liitokset ja viimeistelytyöt tehdään keväällä/alkukesästä 2020, töihin pyritään pääsemään heti, kun lumet ja routa sulavat ja maat kuivuvat, jotta työt saadaan tehtyä kerralla valmiiksi asti (arvio aloituksesta toukokuu 2020). Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta vuodelle 2020 kaikille alueen liittyjille ja maanomistajille!
18.12.2019 Tuomo Laitinen

-Päivitys 29.3.2019
-Lisätty alueen kiinteistön omistajille postitettu kirje ja pidempi tiedotuskirje.
– hankkeen tiedotustilaisuus pidetään torstaina 11.4.2019 klo.17.30 Jännevirran Kauppa-Baarilla.

-Päivitys 8.3.2019:
– Lisätty valmistuneet suunnitelmakartat
– Toiminta-alue on Siilinjärven kunnan teknisen lautakunnan käsittelyssä 13.3.2019 ja kunnan kanssa on sovittu, että hanketta edistetään toiminta-alueen vahvistuksen jälkeen.
– Alueen kiinteistön omistajille lähetetään tiedotuskirje ja kutsu tiedotustilaisuuteen toiminta-alueen vahvistuspäätöksen jälkeen maaliskuussa 2019.

Päivitys 14.12.2018: Alueen verkoston rakentamissuunitelmat on saatu valmiiksi 29.11.2018 ja Karttulan vesiosuuskunnan hallitus on käsitellyt suunnitelmia kokouksessaan 10.12.2018. Hallitus päätti pyytää urakkatarjoukset hankkeen toteuttamisesta tammikuussa 2019. Kiinteistön omistajille lähetetään tiedote hankkeesta tammikuun/helmikuun 2019 aikana.

-Karttulan vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessan 27.6.2018 päättänyt lähteä toteuttamaan Karjalanharjunniemen viemäröintihanketta yhdessä Jännevirran hankkeen kanssa. Samalla hallitus päätti myös hakea avustusta Siilinjärven kunnalta hankkeen suunnitteluun vuodelle 2018, sekä esittää Siilinjärven kunnalle jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluetta alueelle . Alueen viemäröinnin toteutussuunnittelun laatii Maveplan Oy Jännevirran alueen suunnittelun jälkeen syksyllä 2018. Asiasta tiedotetaan alueen asiakkaita syksyllä suunnittelun käynnistyessä.

Asiakirjat:

TiedostoPvm
An Adobe Acrobat file Karjalanharjunniemen_viemäritiedotuskirje32019-03-29
An Adobe Acrobat file Karjalanharjunniemen_viemäritiedotuskirjelyhytpostitus3.20192019-03-29
An Adobe Acrobat file Yleiskartta2019-02-07