Häiriötilanteet

KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN HÄIRIÖTIEDOTE 2, Vaajasalo, Sikoniemi, Niittylahti – 29.4.2022

Saamamme tiedon ja Käräjäoikeuden päätöksen perusteella vedentoimituksen ja jäteveden vastaanoton häiriöiden uhkaa ei ole toistaiseksi. Näin ollen talousveden käyttöä ja jäteveden johtamista viemäriin ei ole tarpeen rajoittaa ainakaan toistaiseksi. Talousvettä ei myöskään tarvitse varata varastoon, kuten aikaisemmassa (häiriötiedote 1) oli mainittu.                 

Pohjois-Savon Käräjäoikeus on antanut 29.4.2022 päätöksen väliaikaisesta turvaamistoimesta. Käräjäoikeus on mm. kieltänyt Oy Quality Performance Ltd:tä lopettamasta veden toimittamista ja käsittelyä sekä jäteveden johtamista viemäriverkostoon, jätevesipuhdistamolle ja sen käsittelyä.

Karttulan vesiosuuskunta ja Kuopion kaupunki jatkavat aktiivisesti neuvottelua Oy Quality Performance Ltd:n kanssa, jotta vesihuoltopalvelut jatkuvat normaalisti sen ajan, kunnes alueelle valmistuu nykyiset vesi- ja viemärilaitokset korvaavat vesihuoltolinjat. Vesi- ja viemärilinjat ovat suunnitteilla yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa välille Jännevirta-Kortejoki. Linjojen valmistumisen tavoiteaika on 2 vuotta.

Tiedotamme asiasta tarvittaessa ensisijaisesti Karttulan vesiosuuskunnan nettisivujen kautta www.karttulanvesiosuuskunta.fi, sekä tarvittaessa tekstiviesteillä ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Ilmoitukset mahdollisista häiriöistä vesihuollossa Karttulan vesiosuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.

Karttulan vesiosuuskunta 29.4.2022

Tuomo Laitinen, toimitusjohtaja

___________________________________________________________________________________________ 

KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN HÄIRIÖTIEDOTE 1, Vaajasalo, Sikoniemi, Niittylahti -28.4.2022

VARAUTUMINEN VEDENTOIMITUS- JA JÄTEVEDEN POISJOHTAMISHÄIRIÖIHIN VAAJASALON SAARESSA JA KORTESALMENTIEN VARRELLA SEKÄ LISÄKSI JÄTEVEDEN POISJOHTAMISHÄIRIÖIHIN SIKONIEMI, NIITTYLAHTI ALUEILLA 30.4.2022 ALKAEN.

Pyydämme Vaajasalon saaren ja Kortesalmentien asukkaita varautumaan katkoksiin ottamalla vettä varastoon 3 päivän tarpeen vastaavan määrän ja rajoittamaan veden käyttöä ja jäteveden johtamista viemäriin.

Sikoniemi ja Niittylahti alueen asukkaita pyydämme rajoittamaan jäteveden johtamista viemäriin.
Karttulan vesiosuuskunta ja Kuopion kaupunki ovat varautuneet toimittamaan talousvettä Vaajasalon saareen säiliöllä. Vedenjakelupaikasta tiedotetaan myöhemmin. Jäteveden poisjohtamisen osalta ratkaisuja selvitetään ja näistä tiedotetaan myöhemmin.

Alueen vedentoimittaja ja jäteveden vastaanottaja Oy Quality Performance Ltd on ilmoittanut Karttulan vesiosuuskunnalle, ELY-keskukselle ja Kuopion kaupungille kirjeitse ja sähköpostitse lopettavansa puhtaan veden toimittamisen ja jäteveden vastaanottamisen oman kiinteistönsä ulkopuolelta 30.4.2022 mennessä.

Karttulan vesiosuuskunta ja Kuopion kaupunki ovat käyneet neuvotteluja vesihuoltotoimintojen jatkamisesta Oy Quality Performance Ltd:n kanssa, mutta neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen. Karttulan vesiosuuskunta on tehnyt Etelä-Savon ELY-keskukselle vesihuoltolain mukaisen häiriötilanneilmoituksen. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen, mukaan he eivät ole valvova viranomainen kyseisessä asiassa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Karttulan vesiosuuskunta on myös jättänyt asiasta haastehakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen vesihuollon jatkuvuuden turvaamisesta käräjäoikeuden päätöksellä. Karttulan vesiosuuskunta ja Kuopion kaupunki jatkavat aktiivisesti neuvottelu Oy Quality Performance Ltd:n kanssa, jotta vesihuollon jatkumisesta päästäisiin sopimukseen.

Tiedotamme asiasta ensisijaisesti Karttulan vesiosuuskunnan nettisivujen kautta www.karttulanvesiosuuskunta.fi, sekä tarvittaessa tekstiviesteillä ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla. Seuraava tiedote annetaan viimeistään 3.5.2022.

Ilmoitukset häiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.

Karttulan vesiosuuskunta 28.4.2022

Tuomo Laitinen, toimitusjohtajaVesikatko maanantaina 27.12.2021 klo.9.00-16.00 Karttulassa alueella Kärkkääläntien varsi, Jokiniemi, Loukkulahti ja Luhtakanta. Vesijohtovuotoepäilyksen tutkimisen/korjaamisen vuoksi Kärkkääläntien varressa. Vuodon tutkimisen/korjaamisen vuoksi osuuskunta voi joutua katkaisemaan veden syötön tällä alueella. Vesikatko voi olla myös lyhyempi ja katkon jälkeen kannattaa tarkkailla veden laatua ja mikäli vesi on värjääntynyttä sitä tulee juoksuttaa kunnes kirkastuu. Ilmoitukset laatuhäiriöistä päivystysnumeroon 0447766466,-Tuomo 23.12.2021Vesikatko tiistaina 28.9.2021 klo.8.00-18.00 Vehmersalmella, Hormajärvi-Hormalahti alueelle( Viitalahdentie, Ryönänmäentie, Kilikalantie, Piiponniementie)
Kuopion Vesi Oy korjaa vesijohtolinjan vuotoa Vehmersalmella Linnatiellä, jonka johdosta Karttulan vesiosuuskunnan asiakkaille tulee vesikatko Hormajärvi-Hormalahti alueella.Pyydämme alueen asiakkaita varaamaan ruoka- ja juomavettä noin yhden vuorokauden tarpeen varalle. Vesikatkon jälkeen on mahdollista, että vedessä on laatuhäiriöitä. Mikäli vesi on värjääntynyttä, sitä ei tule käyttää talousvetenä ja vettä kannattaa juoksuttaa kunnes se kirkastuu. Ilmoitukset häiriöistä päivystysnumeroon 0447766766!
-Tuomo 23.9.2021________________________________________________________________________Vesikatko keskiviikkona 29.9.2021 klo.9.00-18.00 Karttulan Aittolahdessa( Aittolahdentie, Viitaniementie, toraniementie, Mäntykankaantie)
Kuopion Vesi Oy tekee vesijohtorunkolinjan huoltotyötä, jonka johdosta Karttulan vesiosuuskunnan asiakkaille tulee vesikatko Aittolahdessa.Pyydämme alueen asiakkaita varaamaan ruoka- ja juomavettä noin yhden vuorokauden tarpeen varalle. Vesikatkon jälkeen on mahdollista, että vedessä on laatuhäiriöitä. Mikäli vesi on värjääntynyttä, sitä ei tule käyttää talousvetenä ja vettä kannattaa juoksuttaa kunnes se kirkastuu. Ilmoitukset häiriöistä päivystysnumeroon 0447766766!
-Tuomo 23.9.2021PÄIVITYS 2:VEDENTOIMITUKSEN HÄIRIÖ JOHTUU KUOPION KAUPUNGIN TIERAKENNUSTYÖMAALLA SEPÄNPOLULLA SATTUNEESTA PUTKIRIKOSTA. kUOPION VESI OY ON SULKENUT PUTKIRIKON ALUEEN VEDENSYÖTÖN JA KORJAUSTYÖ ON KÄYNNISSÄ.
KARTTULAN VESIOSUUSKUNNALLA VEDENPAINE PALAUTUNUT KOSKENKYLÄLLE. VÄLILLÄ SYVÄNNIEMEN KIRKKO- KARTTULANTIE-ILOPURONTIE-KEMPPAANMÄEN KOULU KÄÄNNETÄÄN VEDEN SYÖTTÖ POIKKEAVAAN VIRTAUSSUUNTAAN JOLLOIN ON RISKI VEDEN LAATUHÄIRIÖLLE. MIKÄLI VESI ON VÄRJÄÄNTYNYTTÄ, SITÄ EI TULE KÄYTTÄÄ JUOMAVETENÄ JA VETTÄ TULEE JUOKSUTTAA KUNNES SE KIRKASTUU. ILMOITUKSET LAATUHÄIRIÖISTÄ PÄIVYSTYSNUMEROON 0447766466
Tuomo 21.9.2021 klo. 18.52LAAJA-ALAINEN HÄIRIÖ VEDENTOIMITUKSESSA 21.9.2021. KLO. 16–> !!! KOSKENKYLÄ-SYVÄNNIEMI
VEDENPAINE PUUTTUU VÄLILTÄ HAUTOLAHTI-SYVÄNNIEMI. TILANNETTA SELVITETÄÄN KUOPION VESI OY:N KANSSA YHTEISTYÖSSÄ JA TILANTEESTA TIEDOTETAAN LISÄÄ, KUN VIKA SELVIÄÄ!
-Tuomo 21.9.2021 klo. 17.02Vesikatko maanantaina 14.6.2021 klo. 8,00- 20,00 välisenä aikana Karttulassa alueella
 Kuivaniemi-Ruotteentie-Ruokolahti-Harinka

Kuopion Vesi Oy tekee verkoston huolto- ja muutostöitä Sairaalatiellä. Töiden vuoksi Kuopion Vesi sulkee Karttulan vesiosuuskunnan vedensyötön Sairaalatiellä Jussilassa ja tästä johtuen myös Karttulan vesiosuuskunnan asiakkailla on vesikatko töiden ajan välillä Kuivaniemi-Ruotteentie-Ruokolahti-Harinka. Kuopion Vesi on varannut vesikatkolle työajaksi klo.8.00 – 20,00 välisen ajan, mutta katkos voi olla lyhyempikin.
-KUOPION VESI OY:N TIEDOTE

Varautukaa katkokseen ottamalla vettä varastoon ja katkoksen jälkeen tarkkailkaa aluksi veden laatua. Jos vedessä on humusta tai sakkaa (vesi on värjäytynyttä) juoksuttakaa sitä niin kauan että vesi kirkastuu. Vedessä voi olla myös ilmaa katkoksen jäljiltä, joka ilmenee siten, että vesi näyttää ”harmaalta”, ilma ei ole haitallista ja poistuu verkostosta ja vedestä kulutuksen mukana.

Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.

Vesikatko torstaina 3.6.2021 klo. 8,00- 18,00 välisenä aikana Karttulassa alueella Kuivaniemi-Ruotteentie-Ruokolahti-Harinka

Kuopion Vesi Oy tekee verkoston huolto- ja muutostöitä Sairaalatiellä. Töiden vuoksi Kuopion Vesi sulkee Karttulan vesiosuuskunnan vedensyötön Sairaalatiellä Jussilassa ja tästä johtuen myös Karttulan vesiosuuskunnan asiakkailla on vesikatko töiden ajan välillä Kuivaniemi-Ruotteentie-Ruokolahti-Harinka. Kuopion Vesi on varannut vesikatkolle työajaksi klo.8.00 – 18,00 välisen ajan, mutta katkos voi olla lyhyempikin.

Varautukaa katkokseen ottamalla vettä varastoon ja katkoksen jälkeen tarkkailkaa aluksi veden laatua. Jos vedessä on humusta tai sakkaa (vesi on värjäytynyttä) juoksuttakaa sitä niin kauan että vesi kirkastuu. Vedessä voi olla myös ilmaa katkoksen jäljiltä, joka ilmenee siten, että vesi näyttää ”harmaalta”, ilma ei ole haitallista ja poistuu verkostosta ja vedestä kulutuksen mukana.

Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.VESIKATKO ITÄ-KALLAVEDEN ALUEELLA Välillä Kirnumäki-Joensuuntie TIISTAINA 13.4.2021 KLO:9.00-11.00
Kuopion Vesi Oy etsii omasta verkostostaan vesijohtovuotoa Vehmersalmen alueella ja vuodon etsinnän vuoksi Kuopion Vesi Oy sulkee Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtolinjan Kirnumäessä Tiistaina 13.4.2021 klo.9.00-10.00.Osuuskunnan osalta katko voi olla vähän pitempi, koska verkoston paineen palautuminen voi kestää vähän pidempään.  Vesikatko koskee siis suurinta osaa asiakkaistamme välillä Vehmersalmentie(kirnumäki)- Joensuuntie, tarkemmat alueet: Saitanjärvi, Haukijoki, Litmalahti, Särkimäki, Mustalahti, Niittylahti, Kortejoki, Sikoniemi, Kurkiharju, Asuma, Kotkatlahti, Hiekanlahti. Pyydämme alueen asukkaita varaamaan vettä astioihin n. 1 vuorokauden tarpeen mukaisen määrän. Vesikatkon jälkeen vedessä voi olla laatuhäiriöitä, esim. ilmaa veden seassa, jolloin vesi näyttää harmaalle. Ilman veden seassa voi todeta ottamalla vettä kirkkaaseen lasiin, jolloin veden harmaus poistuu muutaman sekunnin kuluessa ja vesi on kirkasta. Ilma poistuu veden seasta käytön mukana ja ei ole haitallista. Mikäli veden laadussa on muita laatuhäiriöitä, esim, ruskeaa vettä, veden käyttöä ruokavetenä ja pyykinpesuun tulee välttää. pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes vesi kirkastuu ja ilmoittamaan häiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.- Tuomo 12.4.2021—————————————————————————————————————————————————————–VESIKATKO VAAJASALON SAARESSA TIISTAINA 1.12.2020 KLO:8.00-14.00!
Vaajasalon saaressa vaihdetaan osuuskunnan vesimittarikaivo 1.12.2020 ja tästä johtuen saaren alueella on vesikatko tiistaina1.12.2020 klo.8.00-14.00. Pyydämme Vaajasalon alueen asukkaita varaamaan vettä astioihin n. 1 vuorokauden tarpeen mukaisen määrän. Vesikatkon jälkeen vedessä voi olla laatuhäiriöitä, esim. ilmaa veden seassa, jolloin vesi näyttää harmaalle. Ilman veden seassa voi todeta ottamalla vettä kirkkaaseen lasiin, jolloin veden harmaus poistuu muutaman sekunnin kuluessa ja vesi on kirkasta. Ilma poistuu veden seasta käytön mukana ja ei ole haitallista. Mikäli veden laadussa on muita laatuhäiriöitä, esim, ruskeaa vettä, veden käyttöä ruokavetenä ja pyykinpesuun tulee välttää. pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes vesi kirkastuu ja ilmoittamaan häiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.- Tuomo 30.11.2020—————————————————————————————————————————————————————————————–

Päivitys 21.8.2020:18.8.2020 otetussa uusintanäytteessä, koliformisten bakteerien määrä on 0 MPn/100 ml.
HUOM!!!!Itä-Kallaveden alueen Vaajasalon saaressa Neuronin ylävesisäiliöltä otetussa vesinäytteessä on todettu 1 MPN/100 ml koliformisia bakteereita 17.8.2020. Vedentoimittaja Neuron on ilmoittanut asiasta osuuskunnalle puhelimitse 17.8.2020 klo.15.55. Vedentoimittaja on tilannut uusien näytteiden ottamisen ja yrittänyt ottaa yhteyttä Kuopion kaupungin terveystarkastajaan. Osuuskunta tiedottaa asiasta lisää heti lisätietoja saatuaan. -17.8.2020 Tuomo

Kuopion Vesi korjaa vesijohtovuotoa perjantaina 10.7.2020 Karttulassa Kirkkotien ja Huvitien risteyksessä. Korjauksesta johtuen Karttulan vesiosuuskunnan asiakkailla Pörönniementien ja Koivurinteenkujan alueella voi olla vesikatko klo. 8.00-18.00 Välillä. Korjauksesta johtuen on myös mahdollista, että vedessä voi olla laatuhäiriöitä. Jos vesi on värjäytynyttä korjaustyön jälkeen, vettä kannattaa juoksuttaa kunnes se kirkastuu. Ilmoitukset laatuhäiriöistä Karttulan vesiosuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466. Alla Kuopion Veden tiedote asiasta.

Kuopion Veden tiedote korjauksesta

Vedenlaatu- ja painehäiriöiden riski Karttulassa alueella Itä-Karttula:Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde-Saitanlahti tiistaina ja keskiviikkona 23-24-6.2020, johtuen Kuopion Veden runkolinjan huoltotyöstä välillä Ahvenlampi-Välisalmi.

Kuopion Vesi Oy tekee verkoston huoltotöitä Karttulan Välisalmessa. Töiden vuoksi Kuopion Vesi sulkee Karttulan vesiosuuskunnan vedensyötön Välisalmessa ja tästä johtuen Karttulan vesiosuuskunnan asiakkaille syötetään vettä Saitanlahden suunnasta alueelle Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde.Kuopion Vesi on varannut huoltotyölle tiistain ja keskiviikon välisen yön klo.22.00-6.00. Veden virtaussuunnan muutos voi aiheuttaa saostumien irtoamista putkilinjoista ja vesi voi olla värjäytynyttä ja lisäksi vedenpaineessa voi olla muutoksia, johtuen veden syöttösuunnan muutoksesta. Alla Kuopion Vesi Oy:n tiedote työstä

Kuopion Vesi Oy tiedote

Varautukaa huoltotyöhön ottamalla vettä varastoon noin vuorkauden tarve ja huoltotyön jälkeen tarkkailkaa aluksi veden laatua. Jos vedessä on humusta tai sakkaa (vesi on värjäytynyttä) juoksuttakaa sitä niin kauan että vesi kirkastuu. Vedessä voi olla myös ilmaa huoltotyön jäljiltä, joka ilmenee siten, että vesi näyttää ”harmaalta”, ilma ei ole haitallista ja poistuu verkostosta ja vedestä kulutuksen mukana.

Mahdollisista häiriöistä voi ilmoittaa osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.

-Tuomo 18.6.2020

Vesijohtoverkostossa oli häiriö ja paineenlaskua 6.5.2020 klo.16.00-21.30 entisen Itä-Kallaveden osuuskunnan alueella vehmersalmi-Joensuuntie välisellä alueella. Häiriö ja paineenlasku verkostossa johtui rakennuksen tulipalosta Sikoniemen Huvilakujalla, jossa rakennus tuhoutui ja rakennuksessa oleva vesijohto alkoi sen vuoksi vuotamaan. Vuoto saatiin lopulta suljettua ja tulpattua n. klo. 21.30, jonka jälkeen paineet alkoivat palautua verkostoon. Osuuskunta pahoittelee, ettei tilanteesta ehditty tiedottaa asiakkaita illan aikana. -7.5.2020 Tuomo.

Jätevesiviemärivuoto 9.4.2020 Vaajasalon lossin ja Neuronin sairaala-alueen välissä.
9.4.2020 havaittu jätevesiviemärilinjan vuoto, joka on aiheutunut alueella sähkökaapeleita kaivavan yrityksen vaurioitettua jätevesiviemäriputkea. Vuoto on korjattu 9.4.2020 päivän aikana ja asiasta on tiedotettu pelastusviranomaisia ja Kuopion kaupungin ympäristöviranomaisia. Jätevettä on arvion mukaan päässyt valumaan vuotokohdasta n. 30 m3 vesistöön Juholanlahden pohjukkaan. Vaajasalon lossin eteläpuolen, sekä lähialueen asukkaita kehoitetaan välttämään juoma- ja pesuvedenottoa järvestä vuodon lähialueella ainakin pääsiäisen yli. Myöskään lemmikkieläimiä ei kannata päästää vesistöön. Alla Kuopion kaupungin tiedote asiasta.- Tuomo 9.4.2020

20.4.2020 käyty sähköpostikeskustelu Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat todenneet ja ilmoittaneet, että vesinäytteidenottoa järvivedestä ei nähdä tarpeelliseksi.

Kuopion kaupungin tiedote jätevesivuodosta.

Putkirikko korjattu ja tilanne normalisoituu.-Tuomo klo. 14.02./12.3.2020

Vesijohtovuoto Itä-kallaveden alueelle, Jästitiellä. Sähkölinjan rakentajat ovat katkaisseet vesijohtoputken Jästitiellä 12.3.2020 klo.9.45 jälkeen. Asia on osuuskunnan tiedossa ja putken korjaajat ovat jo matkalla kohteeseen, vesijohdon paineiden oletetaan palautuvan iltapäivällä heti vuodon korjauksen jälkeen. – Tuomo 12.3.2020 klo.11.12.
Putkirikko korjattu ja tilanne normalisoituu.-Tuomo klo. 14.02./12.3.2020

Keskiviikkona 27.3.2019 klo.9.00-12.00 vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Koskenkylä-Syvänniemi-Ilopuro. Kuopion Vesi ottaa käyttöön uuden virtausmittauskaivon Syvänniemellä. käyttöönoton aikainen verkoston huuhtelu voi alentaa painetta Karttulan vesiosuuskunnan verkostossa ja mahdollisesti irroittaa verkoston sakkautumia. Jos vesi on värjääntynyttä käyttöönoton jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466. 

Keskiviikkona 20.2.2019 klo.8.00-16,00 vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde. Kuopion Vesi korjaa vesijohtovuotoa Karttulan taajamassa Itätiellä, jonka johdosta alueelle syötetään vettä pienemmän paineen linjasta. Jos vesi on värjääntynyttä korjauksen jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466.

Maanantaina 18.2.2019 klo.8.00 alkaen vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Kuttaniemi-Kuttakoski. Kuopion Vesi korjaa vesijohtovuotoa Suonenjoentien varressa Soinlahdessa, jonka johdosta alueelle syötetään vettä poikkeavasta virtaussuunnasta. Jos vesi on värjääntynyttä korjauksen jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466.  Alla Kuopion veden 14.2.2019 toimittama tiedote.

Kuopion Veden tiedote 14.2.2019

Tiistaina 19.2.2019 klo.8.00 alkaen vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Koskenkylä-Syvänniemi-Ilopuro-Itä-Karttula, sekä VESIKATKO välillä Herman Saastamoisentie-Jokiranta-Kaunisharjuntie. Kuopion Vesi tekee runkovesijohdon muutostyötä Syvänniemellä, jonka johdosta alueille syötetään vettä poikkeavasta virtaussuunnasta ja poikkevalla paineella. Jos vesi on värjääntynyttä korjauksen jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466.  Alla Karttulan vesiosuuskunnan 14.2.2019 tiedote.

Häiriötiedote 19.2.2019

Vesikatko keskiviikkona 19.12.2018 klo. 8,00- 16,00 välisenä aikana Karttulassa alueella Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde.

Kuopion Vesi Liikelaitos tekee verkoston huolto- ja muutostöitä Välisalmessa. Töiden vuoksi Kuopion Vesi sulkee Karttulan vesiosuuskunnan vedensyötön Välisalmessa ja tästä johtuen myös Karttulan vesiosuuskunnan asiakkailla on vesikatko töiden ajan välillä Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde.Kuopion Vesi on varannut vesikatkolle työajaksi klo.8.00 – 16,00 välisen ajan, mutta katkos voi olla lyhyempikin.

Varautukaa katkokseen ottamalla vettä varastoon ja katkoksen jälkeen tarkkailkaa aluksi veden laatua. Jos vedessä on humusta tai sakkaa (vesi on värjäytynyttä) juoksuttakaa sitä niin kauan että vesi kirkastuu. Vedessä voi olla myös ilmaa katkoksen jäljiltä, joka ilmenee siten, että vesi näyttää ”harmaalta”, ilma ei ole haitallista ja poistuu verkostosta ja vedestä kulutuksen mukana.

Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.

12.4.2018 klo. 11.30. Pinoharjuntien alueella vesijohtorikko, sähkölinjoja rakentavan urakoitsijan toimesta. Voi aiheuttaa vesijohtolinjan paineenlaskua, sekä aiheuttaa lyhyen vesikatkon pinoharjuntien alueella korjaustöiden ajaksi, arviolta klo.13-15. -lisännyt Tuomo Laitinen 12.4.2018

6.3.2018 klo. 9.55. Vesijohdon putkirikko Peltopurontiellä! Sähkökaapelin kaivu-urakoitsija aiheuttanut vahingon vesijohtoputkeen Peltopurontiellä, vahingon johdosta vesijohtolinja suljettu Pinoharjuntien varresta korjaustöitä varten. Vesijohtolinjan korjaus on työnalla. Palautamme vesipaineen Pinoharjuntien varren asiakkaille heti, kun vuoto on korjattu. Lisätietoja asiasta päivystysnumerosta 044-7766466 -Lisännyt Tuomo Laitinen 6.3.18 klo.9.58

28.2.2018 havaittu putkirikko Neuronin vesijohtoverkostossa, putkirikon korjaus on työnalla Neuronin henkilökunnalla. Veden toimituksessa voi olla katkoksia Vaajasalon saaressa! Asiasta lisätään tietoa tähän tilanteen kehittyessä. -Lisännyt Tuomo Laitinen klo.9.55/ Putkirikko paikannettu ja saatu suljettua. Tilanne normalisoituu vähitellen vesisäiliöiden täyttyessä. -päivitys Tuomo Laitinen klo.14.00

Itä-Kallaveden alueen Vaajasalon vesinäytteessä 28.9.2017 todettu koliformisia bakteereita.–> 4.10.2017 otetuissa uusintanäytteissä Koliformisten bakteerien määrä on 0 MPN/100 ml.

Itä-Kallaveden alueen Vaajasalon alueelta 28.9.2017 otetussa vesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita 2 MPN/100 ml. Vedentoimittajan vesisäiliöstä otetussa näytteessä koliformisia bakteereita on todettu 1. Vedentoimittaja on aloittanut vesisäiliöiden pesun ja desinfioinnin, sekä verkoston huuhtelun ja uusien näytteiden ottamisen. Vesinäytteiden tuloksista on keskusteltu Kuopion kaupungin ympäristöterveystarkastajan kanssa ja vedentoimittajan toimenpiteet ovat riittävät, eikä veden käytöstä ole terveyshaittaa asiakkaille. Osuuskunta tiedottaa asiasta lisää tarvittaessa.

-Tuomo Laitinen