Veden hankinta

Karttulan alueelle Karttulan Vesiosuuskunta ostaa vettä Kuopion Vedeltä yhteensä 21 eri virtausmittauspisteen kautta ja Suonenjoen Vesi Oy:ltä 2 virtausmittauspisteen kautta. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta.
Karttulan vesiosuuskunnalla on myös oma vedenottamo Airakselassa. Airakselan alueelle vettä saadaan myös Suonenjoen Vesi Oy:ltä Lempyyn vesihuolto-osuuskunnan verkoston kautta, tämä yhteys palvelee Airakselan alueen varavesiyhteytenä.

Itä-Kallaveden alueelle vettä ostetaan Kuopion Vedeltä, Koillis-Savon Vedeltä ja Suomen Aivotutkimus ja kuntoutussäätiöltä

Karttulan vesiosuukunta on tehnyt riskinarvion, jossa on katettu koko talousveden tuotantoketju. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan-periaatteen
mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Petäisenpään, Virmaanpään, Airakselan, Karttulan, Laukaanjärven vedenjakelualueiden riskinarviot 6.9.2022, Vuorisalon riskinarvion 8.8.2022 ja Niittylahden riskinarvion 16.6.2022. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvioinnin tulos huomioidaan, kun vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma päivitetään.