Hallitus

Elina Lavikainen
Jukka Huttunen
Petteri Suhonen
Jyrki Happonen
Markku Ropponen
Jyrki Viitanen
Henning Hendolin
Pekka Turunen
Irja Sokka
Varajäsenet
Esko Antikainen
Pekka Kauppinen
Hannu Lehmuskero
Toimitusjohtaja
Tuomo Laitinen