Etusivu

Jännevirta-Kortejoki siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohanke:Karttulan vesiosuuskunta on kokouksessaan 25.3.2021 päättänyt käynnistää siirtoviemäri ja yhdysvesijohtohankeen Jännevirralta Kortejoelle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan vesijohto- ja viemärilinjat Puitinlahti-Etelälahti-Sääskiniemi-Paljakantie -alueelle. Hankkeen toisessa vaiheessa siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtoverkosto rakennetaan Paljakantieltä Kortejoelle, joka kattaa myös Vaajasalon saaren alueen. Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto palvelevat myös niiden varrelle sijoittuvia kiinteistöjä ja ne voivat liittyä verkostoihin rakentamisen aikana tai myöhemmin. Verkoston rakennusurakoitsijana toimii Järveläisen Maansiirto Oy.
Ensimmäisen vaiheen puuston raivaus on tehty 2023 loppukesän aikana. Linjan rakennustyöt ovat aloitettu viikolla 41.

Lisätietoja hankkeesta antaa Tuomo Laitinen, puh. 0447766766
tuomo.laitinen(at)karttulanvesiosuuskunta.fi

-Aino Koponen, 13.10.2023

_______________________________________________

Karttulan vesiosuuskunnan tilitoimisto ja laskutuspalvelut 1.1.2020 alkaen.

Karttulan vesiosuuskunnan tilitoimisto ja laskutuspalvelut siirtyvät 1.1.2020 alkaen Talenom Oy:lle. Siirron myötä Karttulan vesiosuuskunnalle tulee käyttöön sähköinen kirjanpito, ostolaskujen vastaanotto ja myös asiakkaiden kulutuslaskutus siirretään pääosin sähköiseen maailmaan. Kevään 2020 vesimittarien luvun yhteydessä asiakkaita ohjataan siirtymään laskujen vastaanottamisessa E-laskuihin tai sähköpostilaskuihin, toki edelleen laskut lähtevät myös paperisena niille asiakkaille, jotka näin tahtovat.

Karttulan vesiosuuskunta kiittää Tili ja isännöinti Oksman Oy:tä ja erityisesti Anja Oksmania pitkäaikaisesta yhteistyöstä osuuskunnan toiminnassa!
Tili ja isännöinti Oksman hoitaa vuoden 2019 aikana lähetettyihin laskuihin liittyvän asiakaspalvelun.

1.2.2020 alkaen lähetettyjen laskujen osalta laskuihin liittyvää asiakaspalvelua hoitaa Talenom Oy:ltä

Puhelimitse:
Heli Kallio 0207 525 433 (Ensisijaisesti)
Johanna Pasti 0207 524 036(Varalla)

Sähköpostilla:
laskutus(at)karttulanvesiosuuskunta.fi

HUOM! OSUUSKUNNALLE LASKUJA LÄHETTÄVÄT TAHOT
Osuuskunnan ostolaskut pyydetään lähettämään pääasiallisesti sähköisesti alla olevista linkeistä löytyvien ohjeiden mukaan.

-Laskujen toimittaminen 24.11.2022 alkaen


Mikäli lasku halutaan lähettää edelleen paperisena, se pyydetään toimittamaan 24.11.2022 alkaen osoitteeseen:
Karttulan vesiosuuskunta
09827776
PL 100
80020 Kollektor Scan

HUOM tähän osoitteeseen vain laskuja, muut yhteydenotot ja postit osoitteeseen Kissakuusentie 6, 72100 Karttula