Etusivu

11.6.2024
Jännevirta-Kortejoki siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohanke:
Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohanke on edennyt aikataulussa. Kaikki vesistöalitukset ovat valmistuneet kevään aikana ja runkolinjat Paljakantieltä Kortejoelle on saatu valmiiksi. Vaajasalossa linjan rakennustyöt jatkuvat vielä kesäkuun aikana. Kiinteistöpumppaamoita asennetaan uusille viemäriliittyjille kesä-heinäkuun aikana. Viemäri- ja vesijohtolinjat on tarkoitus saada käyttöön kesän 2024 aikana.

Vesijohtolinjan käyttöönoton myötä asiakkaat voivat havaita vedenlaadussa muutoksia, kun jatkossa vesi alueelle johdetaan Kuopion Vesi Oy:n Jänneniemen vedenottamolta. Merkittävin ero on veden kovuudessa, minkä voi havaita mm. vesikalusteissa kalkkikertyminä tai kahvinkeittimissä.

Lisätietoja hankkeesta antaa Tuomo Laitinen, puh. 0447766766
tuomo.laitinen(at)karttulanvesiosuuskunta.fi

_______________________________________________

Karttulan vesiosuuskunnan tilitoimisto ja laskutuspalvelut 1.1.2020 alkaen.

Karttulan vesiosuuskunnan tilitoimisto ja laskutuspalvelut siirtyvät 1.1.2020 alkaen Talenom Oy:lle. Siirron myötä Karttulan vesiosuuskunnalle tulee käyttöön sähköinen kirjanpito, ostolaskujen vastaanotto ja myös asiakkaiden kulutuslaskutus siirretään pääosin sähköiseen maailmaan. Kevään 2020 vesimittarien luvun yhteydessä asiakkaita ohjataan siirtymään laskujen vastaanottamisessa E-laskuihin tai sähköpostilaskuihin, toki edelleen laskut lähtevät myös paperisena niille asiakkaille, jotka näin tahtovat.

Karttulan vesiosuuskunta kiittää Tili ja isännöinti Oksman Oy:tä ja erityisesti Anja Oksmania pitkäaikaisesta yhteistyöstä osuuskunnan toiminnassa!
Tili ja isännöinti Oksman hoitaa vuoden 2019 aikana lähetettyihin laskuihin liittyvän asiakaspalvelun.

1.2.2020 alkaen lähetettyjen laskujen osalta laskuihin liittyvää asiakaspalvelua hoitaa Talenom Oy:ltä

Puhelimitse:
Heli Kallio 0207 525 433 (Ensisijaisesti)
Johanna Pasti 0207 524 036(Varalla)

Sähköpostilla:
laskutus(at)karttulanvesiosuuskunta.fi

HUOM! OSUUSKUNNALLE LASKUJA LÄHETTÄVÄT TAHOT
Osuuskunnan ostolaskut pyydetään lähettämään pääasiallisesti sähköisesti alla olevista linkeistä löytyvien ohjeiden mukaan.

-Laskujen toimittaminen 24.11.2022 alkaen


Mikäli lasku halutaan lähettää edelleen paperisena, se pyydetään toimittamaan 24.11.2022 alkaen osoitteeseen:
Karttulan vesiosuuskunta
09827776
PL 100
80020 Kollektor Scan

HUOM tähän osoitteeseen vain laskuja, muut yhteydenotot ja postit osoitteeseen Kissakuusentie 6, 72100 Karttula