Henkilötietojen käsittely

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tavoitteena on suojella luonnollisen henkilön yksityisyyttä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat käsittelemään henkilötietoja rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla.

Tietosuojaseloste, Karttulan vesiosuuskunnan asiakasrekisteri