Jännevirran alueen viemäriverkoston rakentamishanke

Asiakirjat:

Jännevirran alueen viemäriverkoston rakentamishanke

Jännevirran alueen viemäriverkoston kiinteistöjen liitos- ja viimeistelytöiden aloitus siirretään alkavaksi maanantaina 11.5.2020!!!

Tiedote kiinteistöjen liitos- ja viimeistelytöistä 2.4.2020

Liitostyöt:

Jännevirran alueen viemäriverkoston kiinteistöjen liitostyöt ja linjojen/pihojen viimeistelytyöt aloitetaan maanantaina 4.5.2020 olosuhteiden niin salliessa( keliolosuhteet, kelirikko ja koronatilanne).Verkostojen painekokeet on tehty maaliskuussa 2020 ja kiinteistöpumppaamoiden pumput on asennettu pumppaamoihin. Huhtikuun 2020 aikana tehdään vielä valmistelevia töitä liitoksia varten( Sähkömiehet kytkevät pumppaamon sähköjä ja valmistelevat kiinteistön puolelta sähköjä valmiiksi liitosta varten) Liitos- ja viimeistelytöitä tehdään pääasiallisesti samassa järjestyksessä kuin linjan rakentamista tehtiin, eli yleissuunitelman alueet 1,3 ja 4. Liikkeelle lähdetään Jännevirran sillan vierestä, kulkien siitä Pahnioinniemelle ja puitinlahdentielle, seuraavana on vuorossa Jänneniemen alue (Jännevirrantie, Muuraisentie, Jänneniementie) ja viimeisenä Pohjantien alue. Alla vielä kartta järjestyksestä.

Liitos- ja viimeistelytöiden järjestys

Muistutamme tässä vaiheessa vielä:
Kiinteistön viemärin muutos- ja liitostyöt ovat kiinteistön omistajan kustannuksia, liittymissopimuksen 10 §:n mukaan. Osuuskunta toimittaa kiinteistölle pumppaamon ja siitä 3-6 m viettoviemäriä kiinteistöä kohti, josta alkaa kiinteistön vastuualue. Esimerkiksi: kun urakoitsija käy asentamassa kiinteistölle pumppaamon ja siitä 3 metriä viemäriputkea kiinteistöä kohti on tämä liittymähintaan kuuluva työ. Kun urakoitsija tulee seuraavan kerran tontille liittämään kiinteistön viemärit, on tämä kiinteistölle kuuluvaa kustannusta/työtä. Pumppaamolle tarvittava sähkö johdetaan kiinteistöltä ja sähkön käyttökustannukset ovat kiinteistön kustannuksia. Pumppaamon sähkön kytkentä ja siitä aiheutuvat muutostyöt kiinteistöllä ovat osuuskunnan kustannuksia ja niistä ei aiheudu kuluja kiinteistöille.

Osuuskunta on valtuuttanut Järveläisen Maansiirto Oy:n tekemään kiinteistöjen viemäreiden kytkentä- ja muutostyöt. Osa kiinteistön omistajista on kysynyt/pyytänyt, että voivat tehdä liitostyöt itse tai tilata toiselta urakoitsijalta. Osuuskunta ei kiellä tekemästä liitoksia näin, mutta silloin kiinteistön omistaja kantaa vastuun itse näistä töistä tai sopii vastuista käyttämänsä urakoitsijan kanssa. Järveläisen Maansiirron tehdessä työt on työlle olemassa normaali urakoinnin vastuu/takuu. Lisäksi itse töitä tehdessä tulee päällekkäisyyksiä esim. viimeistelytöissä ja pumppaamon sähkökaapelin kaivussa, osuuskunta ei maksa muille urakoitsijoille tai kiinteistön omistajalle osuuskunnan urakoitsijan urakkasuoritukseen kuuluvien töiden suorittamisesta.

Liitostöistä urakoitsija laittaa laskun ja työ- ja tarvikeluettelon osuuskunnalle, joiden perusteella osuuskunta sitten laskuttaa kiinteistöä. Liitostöiden laskutus perustuu tuntihintoihin ja käytettyihin tarvikkeisiin, hinnasto alla. Kiinteistöltä laskutettavia liitostöitä ovat esim. viemäriliitoksessa käytetyt tarkastusputket, putkitarvikkeet, hiekat, murskeet, eristeet jne. ja vanhojen likakaivojen tyhjennys, purkaminen, ylös kaivaminen ym. Viemärin kytkennän kustannukset kiinteistölle ovat yleensä olleet halvimmillaan n. 700- 800 € ja kalleimmillaan n. 1500- 2500 €.
Liitostöiden hinnasto

Maanrakennusurakoitsijan Järveläisen Maansiirron asentaja/asentajat ovat yhteydessä kiinteistön omistajaan liitostyön ajankohdasta ja samalla tulee sopia esim. likakaivojen tyhjennyksen tilauksesta( tilaako urakoitsija vai kiinteistön omistaja). Jännevirran vesiosuuskunnan kanssa on sovittu, että viemäriliittymän liitoksen yhteydessä samalla vaihdetaan kiinteistöjen vesimittarit uusiin. Jännevirran vesiosuuskunta toimittaa vaihdettavat vesimittari ja Karttulan vesiosuuskunta tilaa vaihtotyön Virtalan LVI:ltä, kiinteistön omistajalle ei tule kustannuksia vesimittarin vaihtotyöstä ( mikäli kiinteistöllä ei tarvitse tehdä muita putkitöitä tai tarvikkeita kuin mittarinvaihto, näistä kiinteistön omistaja voi sopia suoraan putkimiehen kanssa). Maanrakennusurakoitsija hoitaa aikataulutuksen sähkömiesten ja putkimiesten kanssa, jotta kaikki ovat tietoisia milloin milläkin kiinteistöllä on tarve/mahdollisuus töitä tehdä.

Viimeistelytyöt:

Liittymismaksuun/urakoitsijan urakkaan kuuluvana rakennetut linjat viimeistellään konetyötarkkuudella. Viimeistelytyöt ja konetyötarkkuus tarkoittavat sitä, että yleensä liitostöiden yhteydessä kaivinkone tasoittaa ja siistii kaivantoalueen, sekä levittää työalueena käytetylle nurmialueelle mullan ja murskealueelle murskeen. Kiinteistön omistajan tehtäväksi/kustannukseksi jäävät esim. nurmikon siementen hankinta, levitys, haravointi ja vähäiset lapiotyöt.

Tässä vielä yhteystiedot:

Järveläisen Maansiirto Oy Juho Hyttinen 044-0736229 ja Jarkko Järveläinen 040-5302538
Sähkötyöt Noki Oy Juha Tolonen 040-0570440 ja Jyrki Tolonen 040722440
Vesimittarin vaihdot Virtalan LVI Jani Metros 044-0694040
Karttulan vesiosuuskunta Tuomo Laitinen 044-7766766

 

Vuosi 2019 lähenee loppuaan ja viemäriverkoston rakentaminen on edennyt pääosin suunnitellun mukaisesti. Yleissuunnitelman mukaiset alueet 1 ja 3 ovat pääosin verkostojen ja pumppaamoiden osalta saatu rakennettua. Alueiden 1 ja 3 verkostojen käyttöönotto, kiinteistöjen liitokset ja viimeistelytyöt tehdään keväällä/alkukesästä 2020, töihin pyritään pääsemään heti, kun lumet ja routa sulavat ja maat kuivuvat, jotta työt saadaan tehtyä kerralla valmiiksi asti (arvio aloituksesta toukokuu 2020).
Talven 2020 aikana rakennetaan verkostoa alueelle 4(Pohjantie-välilampi).
Alueen 2(Suotaipale-etelälahti-sääskiniemi) alueen osaltaviemäriverkoston  ja yhdysvesijohdon rakentamisesta käydään vielä neuvotteluja Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Oy:n kanssa ja alueen verkoston rakentamisesta tehdään osuuskunnan hallituksessa päätös, kun neuvottelut saadaan päätökseen. Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta vuodelle 2020 kaikille alueen liittyjille ja maanomistajille!
18.12.2019 Tuomo Laitinen

Päivitys 11.2.2019:
– 
Lisätty alueen kiinteistön omistajille postitettu kirje, sekä pidempi tiedotuskirje
– Viemärihankkeen tiedotustilaisuus pidetään tiistaina 26.2.2019 Klo.18.00 Alatalolla, osoitteessa jänneniementie 264, 70490 jännevirta

– Päivitys 14.12.2018: Alueen verkoston rakentamissuunitelmat on saatu valmiiksi 29.11.2018 ja Karttulan vesiosuuskunnan hallitus on käsitellyt suunnitelmia kokouksessaan 10.12.2018. Hallitus päätti pyytää urakkatarjoukset hankkeen toteuttamisesta tammikuussa 2019. Kiinteistön omistajille lähetetään tiedote hankkeesta tammikuun/helmikuun 2019 aikana ja myös tiedotustilaisuus pidetään helmikuun lopulla.

-Kevät ja alkukesä on mennyt Jännevirran hankkeen selvitystöiden parissa. Neuvotteluja Siilinjärven kunnan kanssa on käyty jäteveden vastaanottamisesta ja samalla kunnan toiveesta on selvitetty Karjalanharjunniemen alueen viemäröinnin mahdollisuutta. Viemärihanke on nyt siinä vaiheessa, että tekniset asiat on Siilinjärven kunnan kanssa saatu ratkaistua ja hankkeen toteutussuunnitelmien suunnittelijaksi on valittu Maveplan Oy. Karttulan vesiosuuskunnan osuuskuntakokous 25.4.2018 päätti esittää Jännevirran alueen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen vahvistamista Jännevirran viemäröinnin yleissuunnitelman 1-4 mukaisille alueille. Viemärihankkeen toteutussuunnittelu alkaa maastotöillä heinäkuun alussa viikolla 27 ja suunnitelmat saadaan valmiiksi lokakuulla 2018. kuopion kaupunki on myöntänyt hankkeelle avustusta toteutussuunnitelman laatimiseen ja rakentamisen mahdolliseen aloittamiseen vuodelle 2018. Alueen kiinteistöjen omistajille on lähetetty tiedotuskirje hankkeesta viikolla 26 ja kirje on myös luettavissa alla olevasta linkistä. Syksyllä loka-marraskuussa pidetään tiedotustilaisuus hankkeesta. – Lisännyt Tuomo Laitinen 28.6.2018

– Jännevirran viemäritiedotuskirje

Lisä- ja yhteystiedot Jännevirran hankkeessa:

  • Maastotyöt ja –aikataulu: Maveplan Oy, Veikko Hallikainen, puh. 0400-379290.
  • Verkoston suunnittelu: Maveplan Oy, suunnitteluinsinööri Sanna Pitkänen, puh. 045-6578612
  • Karttulan vesiosuuskunta ja viemäröintihanke: Karttulan vesiosuuskunta, tj Tuomo Laitinen puh. 044-7766766 tai sp. tuomo.laitinen@karttulanvesiosuuskunta.fi

– Karttulan vesiosuuskunta ja Kuopion kaupunki pitivät Jännevirran alueella tiedotustilaisuuden 2.11.2017 Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä, uudesta hajajätevesiasetuksesta ja niiden soveltamisesta käytännössä erityisesti ympäristönsuojelun kannalta herkillä alueilla, sekä mahdollisuudesta rakentaa alueelle osuuskunnan viemäriverkosto. Tiedotustilaisuuden perusteella Karttulan vesiosuuskunta lähetti Jännevirran alueelle joulukuussa 2017 kyselyn halukkuudesta liittyä jätevesiviemäriverkostoon. Kyselyn vastausten perusteella osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 20.12.2017 hankkeen eteenpäin viemisestä ja mahdollisesta rakentamisesta aluiden 1-4 osalta. Seuraavaksi hankkeen tiimoilta käydään neuvottelut Siilinjärven kunnan ja Jännevirran vesiosuuskunnan kanssa tammi-helmikuussa 2018. Alueen kiinteistön omistajia informoidaan hankkeen etenemisestä osuuskunnan nettisivuille, sekä kirjeellä talvella/keväällä 2018. Alla yleissuunnitelmakartta alueen verkostosta, jossa näkyvät aluejaot.