Veden hankinta

kvok text logoVirmas plain

Karttulan Vesiosuuskunta ostaa vettä Kuopion Vedeltä yhteensä 21 eri virtausmittauspisteen kautta ja Suonenjoen Vesi Oy:ltä 2 virtausmittauspisteen kautta. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta.

Karttulan vesiosuuskunnalla on myös oma vedenottamo Airakselassa, jonka vettä osakkaat käyttivät vuoden 2015 aikana 8903 m3. Airakselan alueelle vettä saadaan myös Suonenjoen Vesi Oy:ltä Lempyyn vesihuolto-osuuskunnan verkoston kautta, tämä yhteys palvelee Airakselan alueen varavesiyhteytenä.

Vuonna 2015 Kuopion Vedeltä ostettua vettä käytettiin 41.300 m3 ja Suonenjoen Vedeltä 3.000 m3.