Häiriötilanteet

kvok text logoVirmas plain

Vesijohtoverkostossa oli häiriö ja paineenlaskua 6.5.2020 klo.16.00-21.30 entisen Itä-Kallaveden osuuskunnan alueella vehmersalmi-Joensuuntie välisellä alueella. Häiriö ja paineenlasku verkostossa johtui rakennuksen tulipalosta Sikoniemen Huvilakujalla, jossa rakennus tuhoutui ja rakennuksessa oleva vesijohto alkoi sen vuoksi vuotamaan. Vuoto saatiin lopulta suljettua ja tulpattua n. klo. 21.30, jonka jälkeen paineet alkoivat palautua verkostoon. Osuuskunta pahoittelee, ettei tilanteesta ehditty tiedottaa asiakkaita illan aikana. -7.5.2020 Tuomo.

Putkirikko korjattu ja tilanne normalisoituu.-Tuomo klo. 14.02./12.3.2020

Vesijohtovuoto Itä-kallaveden alueelle, Jästitiellä. Sähkölinjan rakentajat ovat katkaisseet vesijohtoputken Jästitiellä 12.3.2020 klo.9.45 jälkeen. Asia on osuuskunnan tiedossa ja putken korjaajat ovat jo matkalla kohteeseen, vesijohdon paineiden oletetaan palautuvan iltapäivällä heti vuodon korjauksen jälkeen. - Tuomo 12.3.2020 klo.11.12.
Putkirikko korjattu ja tilanne normalisoituu.-Tuomo klo. 14.02./12.3.2020

Keskiviikkona 27.3.2019 klo.9.00-12.00 vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Koskenkylä-Syvänniemi-Ilopuro. Kuopion Vesi ottaa käyttöön uuden virtausmittauskaivon Syvänniemellä. käyttöönoton aikainen verkoston huuhtelu voi alentaa painetta Karttulan vesiosuuskunnan verkostossa ja mahdollisesti irroittaa verkoston sakkautumia. Jos vesi on värjääntynyttä käyttöönoton jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466. 

Keskiviikkona 20.2.2019 klo.8.00-16,00 vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde. Kuopion Vesi korjaa vesijohtovuotoa Karttulan taajamassa Itätiellä, jonka johdosta alueelle syötetään vettä pienemmän paineen linjasta. Jos vesi on värjääntynyttä korjauksen jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466.

Maanantaina 18.2.2019 klo.8.00 alkaen vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Kuttaniemi-Kuttakoski. Kuopion Vesi korjaa vesijohtovuotoa Suonenjoentien varressa Soinlahdessa, jonka johdosta alueelle syötetään vettä poikkeavasta virtaussuunnasta. Jos vesi on värjääntynyttä korjauksen jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466.  Alla Kuopion veden 14.2.2019 toimittama tiedote.

Kuopion Veden tiedote 14.2.2019

Tiistaina 19.2.2019 klo.8.00 alkaen vedenpaineen vaihteluiden ja laatuhäiriöiden riski Karttulassa alueella Koskenkylä-Syvänniemi-Ilopuro-Itä-Karttula, sekä VESIKATKO välillä Herman Saastamoisentie-Jokiranta-Kaunisharjuntie. Kuopion Vesi tekee runkovesijohdon muutostyötä Syvänniemellä, jonka johdosta alueille syötetään vettä poikkeavasta virtaussuunnasta ja poikkevalla paineella. Jos vesi on värjääntynyttä korjauksen jälkeen, sitä ei suositella käytettävän juoma- ja talousvetenä ja lisäksi pyykinpesua tulee välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mikäli vesi on värjääntynyttä pyydämme juoksuttamaan vettä kunnes se kirkastuu ja ilmoittamaan mahdollisista laatuhäiriöistä osuuskunnan päivystysnumeroon 0447766466.  Alla Karttulan vesiosuuskunnan 14.2.2019 tiedote.

Häiriötiedote 19.2.2019

Vesikatko keskiviikkona 19.12.2018 klo. 8,00- 16,00 välisenä aikana Karttulassa alueella Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde.

Kuopion Vesi Liikelaitos tekee verkoston huolto- ja muutostöitä Välisalmessa. Töiden vuoksi Kuopion Vesi sulkee Karttulan vesiosuuskunnan vedensyötön Välisalmessa ja tästä johtuen myös Karttulan vesiosuuskunnan asiakkailla on vesikatko töiden ajan välillä Välisalmi-Luvelahti-Karhilähde.Kuopion Vesi on varannut vesikatkolle työajaksi klo.8.00 – 16,00 välisen ajan, mutta katkos voi olla lyhyempikin.

Varautukaa katkokseen ottamalla vettä varastoon ja katkoksen jälkeen tarkkailkaa aluksi veden laatua. Jos vedessä on humusta tai sakkaa (vesi on värjäytynyttä) juoksuttakaa sitä niin kauan että vesi kirkastuu. Vedessä voi olla myös ilmaa katkoksen jäljiltä, joka ilmenee siten, että vesi näyttää ”harmaalta”, ilma ei ole haitallista ja poistuu verkostosta ja vedestä kulutuksen mukana.

Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa osuuskunnan päivystysnumeroon 044-7766466.

12.4.2018 klo. 11.30. Pinoharjuntien alueella vesijohtorikko, sähkölinjoja rakentavan urakoitsijan toimesta. Voi aiheuttaa vesijohtolinjan paineenlaskua, sekä aiheuttaa lyhyen vesikatkon pinoharjuntien alueella korjaustöiden ajaksi, arviolta klo.13-15. -lisännyt Tuomo Laitinen 12.4.2018

6.3.2018 klo. 9.55. Vesijohdon putkirikko Peltopurontiellä! Sähkökaapelin kaivu-urakoitsija aiheuttanut vahingon vesijohtoputkeen Peltopurontiellä, vahingon johdosta vesijohtolinja suljettu Pinoharjuntien varresta korjaustöitä varten. Vesijohtolinjan korjaus on työnalla. Palautamme vesipaineen Pinoharjuntien varren asiakkaille heti, kun vuoto on korjattu. Lisätietoja asiasta päivystysnumerosta 044-7766466 -Lisännyt Tuomo Laitinen 6.3.18 klo.9.58

28.2.2018 havaittu putkirikko Neuronin vesijohtoverkostossa, putkirikon korjaus on työnalla Neuronin henkilökunnalla. Veden toimituksessa voi olla katkoksia Vaajasalon saaressa! Asiasta lisätään tietoa tähän tilanteen kehittyessä. -Lisännyt Tuomo Laitinen klo.9.55/ Putkirikko paikannettu ja saatu suljettua. Tilanne normalisoituu vähitellen vesisäiliöiden täyttyessä. -päivitys Tuomo Laitinen klo.14.00

 

Itä-Kallaveden alueen Vaajasalon vesinäytteessä 28.9.2017 todettu koliformisia bakteereita.--> 4.10.2017 otetuissa uusintanäytteissä Koliformisten bakteerien määrä on 0 MPN/100 ml.

Itä-Kallaveden alueen Vaajasalon alueelta 28.9.2017 otetussa vesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita 2 MPN/100 ml. Vedentoimittajan vesisäiliöstä otetussa näytteessä koliformisia bakteereita on todettu 1. Vedentoimittaja on aloittanut vesisäiliöiden pesun ja desinfioinnin, sekä verkoston huuhtelun ja uusien näytteiden ottamisen. Vesinäytteiden tuloksista on keskusteltu Kuopion kaupungin ympäristöterveystarkastajan kanssa ja vedentoimittajan toimenpiteet ovat riittävät, eikä veden käytöstä ole terveyshaittaa asiakkaille. Osuuskunta tiedottaa asiasta lisää tarvittaessa.

-Tuomo Laitinen