Ajankohtaista

kvok text logoVirmas plain

Saitanlahti-Kallioranta alueen viemäröintihanke toteutetaan vuoden 2018 aikana

- Hankkeelle haetaan avustusta Kuopion kaupngin vesihuoltoavustuksista vuodelle 2018 ja mikäli avustusta saadaan, on Karttulan vesiosuuskunnan hallitus päättänyt kokouksessaan 20.12.2017 käynnistää Saitanlahti-Kallioranta alueen viemäriverkoston rakentamisen vuoden 2018 aikana. Hankkeesta tiedotetaan alueen kiinteistön omistajia alkuvuoden 2018 aikana kirjeellä ja varsinaisen verkoston rakennustyön arvioidaan alkavan loppukeväällä/alkukesällä 2018.

- Suunnitelmakartta 1
- Suunnitelmakartta 2

Jännevirran alueen viemäriverkoston rakentamishanke
-
Karttulan vesiosuuskunta ja Kuopion kaupunki pitivät Jännevirran alueella tiedotustilaisuuden 2.11.2017 Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä, uudesta hajajätevesiasetuksesta ja niiden soveltamisesta käytännössä erityisesti ympäristönsuojelun kannalta herkillä alueilla, sekä mahdollisuudesta rakentaa alueelle osuuskunnan viemäriverkosto. Tiedotustilaisuuden perusteella Karttulan vesiosuuskunta lähetti Jännevirran alueelle joulukuussa 2017 kyselyn halukkuudesta liittyä jätevesiviemäriverkostoon. Kyselyn vastausten perusteella osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 20.12.2017 hankkeen eteenpäin viemisestä ja mahdollisesta rakentamisesta aluiden 1-4 osalta. Seuraavaksi hankkeen tiimoilta käydään neuvottelut Siilinjärven kunnan ja Jännevirran vesiosuuskunnan kanssa tammi-helmikuussa 2018. Alueen kiinteistön omistajia informoidaan hankkeen etenemisestä osuuskunnan nettisivuille, sekä kirjeellä talvella/keväällä 2018. Alla yleissuunnitelmakartta alueen verkostosta, jossa näkyvät aluejaot.

-Yleissuunnitelma, Jännevirta

Syvänniemen alueen viemäriverkoston rakentaminen on saatu pääosin valmiiksi joulukuussa 2017 ja verkostoon liittyneet kiinteistöt on liitetty järjestelmään.

- Hankkeen viimeistelytyöt tehdään kesällä 2018.

- Suunnitelmakartta 1

- Suunnitelmakartta 2

Hormajärvi-Vuorisalo-Litmaniemi hankkeen 2 vaihe eli yhdysvesijohtojen rakentaminen Litmaniemeltä Vuorisalon kautta yhteyteen Vehmersalmen taajaman verkostoon ja entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan verkostoon on käynnissä.

- Hankkeen urakoitsijana toimii Järveläisen Maansiirto Oy

- Vesijohtolinjojen raivaustyöt on aloitettu elokuussa 2017 ja vesijohtorunkolinjan asennus ja upotus Suvasveteen on aloitettu syyskuussa 2017.Vesijohtorunkolinjat Litmaniemeltä Vujorisalon kautta Murronsuuhun ja Hormajärven alitus saatiin asennettua vuoiden 2017 loppuun mennessä ennen järvien jäätymistä. Runkolinjan ja sivu/talohaarojen kaivutyöt ovat käynnissä työmaalla ja saataneen pääosin valmiiksi tammi-helmikuussa 2018. Verkostojen käyttöönotto, loput vesistöasennukset, kiinteistöjen liitostyöt ja viimeistelytyöt tehdään kesällä 2018.

- Liittymismaksu yhdysvesijohtohankkeessa on vesijohtoliittymä 7 000 €, jonka voi maksaa osuuskunnalle osamaksulla. Omarahoitusosuus on 1 500 €/liittymä ja lainaosuus 5 500 € ja laina-aika 10 vuotta.

- Yleiskartta yhdysvesijohdosta Litmaniemi 2017

- Yleiskartta Yhdysvesijohdosta Hormajävi-Kumpulahti

- Hormajärvi kartta 1

- Hormajärvi kartta 2

- Hormajärvi kartta 3

- Yleiskartta koko alueesta

 

 

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön sivustolla.

Hyväksyn